رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

۲ مطلب با موضوع «رکع» ثبت شده است

ای باقری طریقت ای جعفری تبار

                                                        ای از شهید مسجد و محراب یادگار

ای اهلبیت عصمت اطهار از تو شاد

                                                            قرآن در این زمانه کُنَدبر تو افتخار

زیرا که در علوم قراءات و علم دین

                                                      هر روز که شاهدیم که داری تو ابتکار

گشتند هفت قاری معروف سرفراز

                                                       اجلاس باشکوه تو چون گشت برقرار

اینجاست قطعه ای از بهشت و بهشتیان

                                                            گاهِ طلوع شمس وجود تو با وقار

هرچند سبطِ پاک صدوقی اطهری

                                                            دارند او به علم و کمال تو افتخار

رحمت بر آن درخت تنومند فقه و علم

                                                         شیخ صدوق و والد تو جعفری تبار

این نیست حق وصف تو هذا بضاعتی

                                                   باشند قدر و فضل و کمالِ تو بی شمار

سید خموش باش و مکن مدح آفتاب

                                                  چیزی که واضح است و عیانست و آشکار

دارم امید، سایه ی تو مستدام باد

                                                              بهر بیان حکم خدا تا ظهور یار

سید مرتضی میرغنی

1382

نشریه رکع

اگر کسی بخواهد به کامل ترین وجهِ یقینی، شب قدر را درک کند،

بهترین راه این است که از شب 13 رجب تا شام پنجم شوّال را

-که لااقل 80 شبانه روز می شود -

مخلصا لله باشد تا یقیناً آن چهل روزی را که در حدیث شریف توصیه ی به آن شده است،

درک نموده و به اذن إلهی به مرتبه ی « حکمت » نائل آید

- و طبعاً شبِ قدر را نیز إدراک می نماید-

نشریه رکع

استاد مجید جعفری تبار