رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

۱۰ مطلب با موضوع «استخاره» ثبت شده است

 

دو شرط برای گیرندۀ استخاره مهم است؛ شرط دومِ آن «علم» است؛

لکن بعضى فکر مى ‏کنند که فقط و فقط علم است که مهم است.

طبیعى است که در استخاره با قرآن، «علم» مهم است و استخاره گیرنده اگر معناى آیه و تفسیر آن را نداند، نمى ‏تواند از قرآن استفاده کند، امّا این تمامِ شرط نیست.

خود قرآن مى ‏فرماید که: «قرآن، انسان بد را هدایت نمى‏ کند»(قرآن کریم، سورۀ مبارکۀ اسراء، آیۀ 82).

اگر کسى عالِم باشد و حتّى اَعلَمِ زمانه باشد، امّا به دنبالِ منافع شخصى خودش بوده و جاه طلب باشد، قرآن او را هدایت نمى ‏کند.

یعنى دستِ چنین کسی هنگام استخاره، آن صفحه‌ای را که باید بیاورد، نمى ‏آوَرَد، بلکه گمراهش مى ‏کند. قبل از علم، چیز دیگرى لازم است که مهم همان است. آن کسى که قرآن را باز مى‏ کند، باید قلبی سلیم داشته باشد تا وقتى قرآن را باز مى ‏کند، آن آیه، درست بیاید؛و بسیار روشن است که آمدن آیۀ مربوط، به خاطر علم نیست بلکه به خاطر چیز دیگرى است، که اوّلین شرط هم همان است، و اگر باشد، خدا او را راهنمایى مى‏ کند.

وقتی شرایط فوق برای گیرندۀ استخاره ضرورت دارد پس طبعًا کامپیوتر یا غیر آن صرفًا می‌توانند کار تسهیل تماس و گرفتن جواب را فراهم کنند نه اینکه هر کسی با خودِ این وسایل بتواند استخاره بگیرد.

اشاره به جزئیّات نیّت‌ها در پاسخ استخاره

در اکثر قریب به اتّفاقِ اظهار نظراتِ مراجعین،این نکته به چشم می‌خورَد که پاسخ استخاره دقیقًا مطابق با نیّتِ درخواست کننده بوده است.

حتّی به جزئیّاتی اشاره شده که افرادسؤال کرده‌اند:«آیا حاج‌آقا، نیّت ما را فهمیده‌اند؟!»

این در حالی است که دفتر استخاره به هیچ وجه از نیّت درخواست‌کنندگان - حتّی اگر خود آنها مایل به بیانش باشند–چیزی نمی‌پرسد؛

مگر در صورتی که خودِ فرد سؤال داشته باشد که آیا می‌شود برای فلان نیّت، استخاره گرفت یا نه.تنها به این دلیل ممکن است اجازه داده شود تا مراجعین نیّت خود را بیان کنند ولی در عین حال، نیّت مردم به حضرت آیة الله جعفری‌تبار گفته نمی‌شود زیرا ایشان در این مورد فرموده‌اند که اساسًا نمی‌خواهند نیّت افراد را بدانند حتّی اگر خودشان آن را بیان کرده باشند.

ویژگی استخاره‌های حضرت آیة ‌الله جعفری‌تبار توضیحات و تفصیلاتی است که ضمن عنایت کامل ایشان به استفاده از تعابیر و الفاظی دقیق،در آنها به نکات اخلاقی، عرفی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی اشاره می‌کنند و علاوه بر تعیین خوب یا بد یا متوسّط بودنِ پاسخِ یک استخاره، توصیه‌هایی را نیز در متن پاسخ‌ها ذکر می‌نمایند که حالت مشاوره دارد و برای اهل نظر و نکته‌سنجان و ظریف‌بینان درهایی می‌گشاید و ایشان را به صلاح و خیر رهنمون می‌شود.

بعضًاافرادی به مبالغه پرداخته و سخنان اغراق آمیزی می‌گویند و متأسّفانه با برداشت‌هایی نادرست، تفسیر ناب آیات قرآن را - که مبتنی بر انسانیّت و حرّیّت و برگرفته از تعلیمات و معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم است- در ردیف خرافاتی همچون طالع‌بینی و فال و سحر و جادو و ارتباط با عوالمی موهوم قرار می‌دهند!

حضرت آیة الله جعفری‌تبار علاوه بر نفی این مسائل، به خطری که اینگونه طرز فکرها برای رشد و تعالی مادّی و معنوی جامعه دارد در درس‌ها و سخنرانی‌ها و مکتوبات متعدّد تأکیدفرموده‌اند. 

برگرفته از سایت استخاره استاد جعفری تبار

نحوۀ جبرانِ عمل نکردن به استخاره

پیش می‌آید که برای کارى استخاره گرفته می‌شود و علیرغم توصیۀ به ترک آن موضع، کار شروع می‌شود؛ شخصی که در اصلِ کار، بر خلاف استخاره عمل کرده است می‌خواهد براى طىّ مراحل آن کار و یا حلّ مشکلات آن استخاره بگیرد امّا با چنین شرایطی خود را از مراجعه و کسب تکلیف محروم می‌داند.

معمولًا مى ‏توان گفت این فرد هر چند با عمل نکردن به استخارۀ اوّل، خود یا دیگرانى را از آنچه براى او بهتر بوده محروم کرده ولی براى جلوگیرى از بدتر شدن اوضاع یا حتّى اصلاحِ آنچه پیش آمده و تبدیلِ شرایط به آنچه مورد رضاى خداوند است، هر وقت دچار تردید شود یقینًا مى ‏تواند استخاره بگیرد.

امّا برخى امور است که نمى ‏توان این حکم را به راحتى در موردِ آنها صادر نمود.

مثلًا کسى استخاره گرفته است که با فلان شخص ازدواج کند و جواب بد آمده است و او نیز بدونِ توجّه به استخاره، با او ازدواج مى ‏کند و پس از مدّتى، دلش از آن فرد زده مى ‏شود و براى جدایى از او استخاره مى‏ کند و خوب مى‏ آید.

او نمى ‏باید این استخاره را مى ‏گرفت و اکنون هم که گرفته است، نمى ‏تواند به استنادِ این استخاره از او جدا شود. اگر در ذهنیّتِ او استخاره جایگاهى دارد، از همان اوّل نمى ‏باید با این فرد ازدواج مى‏ کرد.

زندگى و حریم و کرامتِ یک انسان، بازیچۀ دستِ دیگران نیست.

برگرفته از سایت استخاره استاد مجید جعفری تبار

 

گویا نبودن ظاهر متن استخاره‌ها برای مقایسه

با عنایت به اینکه خوب بودنِ یک امر، همیشه مترادف با تناسب داشتن آن با شرایط و افرادى که آن را قرار است انجام بدهند نیست این مطلب امکان دارد که در مقایسه، چیزى خلافِ ظاهرِ جواب‌ها گفته شود.یعنى چه بسا انجام یک کارِ بسیار خوب به دلایلِ گوناگون - در شرایطى و براى افرادى - ترجیح نداشته باشد. لذا بعید نیست که در مقامِ مقایسۀیک کارِ«خوب» با یک امرِ«بسیار خوب»، انجام فعلِ «خوب»که با شرایط و اوضاع و احوال،تناسبِ بیشترى داشته باشد توصیه شود. لازم به ذکر است که تشخیص این فرض با شخصِ آیة‌ الله‏ جعفرى ‏تبار مدّ ظلّه است و بنا به فرمایش ایشان ملاک، متنِ آیات قرآن است نه آن چیزى که فرصت مى‏کنند تا به عنوان جواب براى متقاضیان استخاره بنویسند.

دانستن این مطلب نیز می‌تواند سودمند باشد که حضرت آیة الله جعفری‌تبار، طبق برنامه‌ای مفصّل – و برای آنکه بعد از خودِ ایشان نیز قابلِ استفاده باشد -، قیاسِ تمامِ آیاتِ قرآن را با یکدیگر تعیین نموده‌اند و این گنجینه همچون گوهری ارزشمند در کنار آثار دیگر ایشان موجود و برای آینده قابلِ بهره‌برداری است. 

برگرفته از سایت اتخاره استاد مجید جعفری تبار 

بعضی با این تصوّر که مبتلا به سحر و جادو و یا گرفتار طلسمِ بدخواهان خویش شده‌اند تقاضای راه چاره دارند و با این دفتر تماس می‌گیرند لذا توجّه عزیزان را به بیانی از حضرت آیة الله جعفری‌تبار در خصوص این مسأله جلب می‌نماییم و این نکته را نیز متذکّر می‌شویم که دفترِ استخاره،

از جمله مواردی که با وجود غیر واقعی بودنِ قریب به اتّفاقِ مواردِآن و علی الخصوص بی‌ربط بودن آن با دفتر استخاره، با این دفتر در میان گذاشته می‌شود تصوّرِ گرفتار شدن در سِحر و بسته شدن بخت و ... است که این توهّم عمدةً ریشه در فقر فکری و فرهنگی افراد دارد و ناشئ از غلط دیدنِ مسائل و سعی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّتِ اشتباهاتِ معمول و ندانمکاری‌ها است!

جملات ذیل متن راهنمایی حضرت آیة الله‏ جعفرى ‏تبار در خصوص توسّل به این مقولات  و تأثیر بسیار بعیدِ آنها بر زندگی افراد و نیز راه گریز از این مسائل می‌باشد:

«این امور نارواست و خودِ آنانکه به این امور متوسّل شده‏ اند، بارها بى ‏ریشه بودنِ اینها را دیده ‏اند و متأسّفانه باز هم به همین مواضع متوسّل مى ‏شوند.اگر هم به فرضِ بعید، کسى ناخواسته مبتلا به عوارضِ بدِ اینگونه امور شده باشد، با توکّل بر خداوند متعال و توسّل به معصومین أطهارسلام الله علیهم، و با أداءِ حقّ النّاسى که بر گردنِ اوست، مى‏ تواند آن را دُور و باطل نماید. اگر صاحبدلى هم مُمِدِّمان باشد و اراده نماید، نورٌ على نور است

1389/02/19

برگرفته از سایت استخاره استاد مجید جعفری تبار

متأسّفانه بعضًاافرادی با ذهن‌هایی خرافه‌گرا،استخاره را که در مقولۀ تفسیر آیات قرآن کریم و برگرفته از معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم است در ردیف اشیائی موهوم همچون طالع‌بینی، فال، سحر و جادو،تسخیر جنّ، سرکتاب و پیشگویى قرار می‌دهند!

همۀ افراد از هر دین و مذهب و با هر دیدگاهی وقتی در انجام کاری مردّد شوند می‌توانند به استخاره مراجعه کنند؛

اینکه افراد مختلفی از ایران و نقاط دیگر جهان با دفتر تماس می‌گیرند و در مواجهه با نکات دقیق و شگفت‌انگیزموجود در متن استخاره‌ها، دیدگاه‌های خود را ابراز می‌کنند که غالبًا حاوی تشکّر و قدردانی از این خدمت معنوی است و مفید و مصیب بودن پاسخ‌ها را گواهی می‌دهد؛

امّا در این بین بعضًاافرادی به زعم خود به مبالغه و اغراق پرداخته ومتأسّفانه تفسیر ناب آیات قرآن را که مبتنی بر انسانیّت و حرّیّت و برگرفته از تعلیمات و معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم است در ردیف خرافاتی همچون طالع‌بینی و فال و سحر و جادو و ارتباط با عوالمی موهوم تنزّل می‌دهند!

حضرت آیة الله جعفری‌تبار علاوه بر نفی این مسائل، در درس‌ها و سخنرانی‌ها و مکتوبات متعدّد به خطری که اینگونه طرز فکرها برای رشد و تعالی مادّی و معنوی جامعه دارد تأکید نموده‌اند.

یکی از این مسائل، تصوّرِ«غیب‌گویی»است که درباب آن چنین مرقوم فرموده‌اند:

«بسیاری افراد، خیال می‌کنند که من، با گرفتنِ استخارۀ هر کس، نیّتش را نیز می‌فهمم (یعنی مثلًا می‌دانم برای چه موضوعی استخاره گرفته‌اند!!)؛ در صورتی که من خودم می‌دانم و چندین بار نیز گفته‌ام و در اینجا هم می‌نویسم که: به هیچ وجه چنین نیست و حتّی یک مورد هم نبوده است که من بدانم موضوع استخاره چه بوده؟ (به غیر از مواردی که خودِ فرد، قبل از استخاره و یا بعد از آن، موضوعِ استخاره را به من گفته است). فقط در مواردی خیلی معدود و محدود است که ناخواسته، حدس و احتمالی در ذهنم می‌آید – و البتّه غالبِ این موارد نیز، بعدًا که علم به موضوع پیدا کرده‌ام، درست از آب درآمده است-

مجید جعفری تبار 1376/06/04

برگرفته از سایت استخاره استاد مجید جعفری تبار

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیرۀ معصومین اطهار علیهم السّلام و اولیای الهی و بزرگان دین و توصیۀ این بزرگواران در همیشۀ تاریخ، رفع مشکلات اقشار مختلف جامعۀ انسانی بوده است واین وظیفۀ همۀ ماست که در حدّ‌ِ وُسعِ خویش در این مسیر گام برداریم. به حمد و توفیق الهی این مهم در حیات طیّبه و پربرکت حضرت آیة الله جعفری‌تبار نمایان است  و ایشان نه تنها در حدّ توان و امکانات، بلکه بسیار بیش از آن، سعی در زدودن محرومیّت‌ها و رفع مشکلات مردم داشته‌اند.