رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

رضوان

آخرین اثر مکتوب استاد مجید جعفری تبار

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیرۀ معصومین اطهار علیهم السّلام و اولیای الهی و بزرگان دین و توصیۀ این بزرگواران در همیشۀ تاریخ، رفع مشکلات اقشار مختلف جامعۀ انسانی بوده است واین وظیفۀ همۀ ماست که در حدّ‌ِ وُسعِ خویش در این مسیر گام برداریم. به حمد و توفیق الهی این مهم در حیات طیّبه و پربرکت حضرت آیة الله جعفری‌تبار نمایان است  و ایشان نه تنها در حدّ توان و امکانات، بلکه بسیار بیش از آن، سعی در زدودن محرومیّت‌ها و رفع مشکلات مردم داشته‌اند. این خدمات که همواره و بلااستثناء بدون چشمداشت و بی‌شائبه بوده است در گونه‌های مختلفی صورت یافته که ناظر به برطرف ساختن محرومیّت‌های ظاهری و باطنی عموم می‌باشد؛ و چون محور حرکت معظّمٌ‌له تمسّک به قرآن و عترت طاهره سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین است، تلاش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان نیز بر همین محور رقم می‌خورَد که تفصیل این اشارت مجالی دیگر می‌طلبد.

یکی از خدمات گسترده و بی‌نظیر ایشان که شمولِ آن، تمامیِجامعه و سطوحِ علمی و فرهنگی را فرا گرفته و محدودیّت و مرزیبرایبهره‌مندی ندارد، امرِ «استخاره» است کهحضرت آیة الله جعفری‌تبار در این زمینه نیز بیش از سی سال است که پاسخگوی تقاضای مؤمنین هستندوافرادزیادی راه حلّ تردیدها و معضلات خود را به واسطۀ قلم و بیانایشان از قرآن کریممی‌یابند.

در سال‌های نخست،حضرت استاد شخصًادرخواست‌های استخاره‌ را به صورت شفاهی و کتبی اجابت می‌فرمودند لکن افزایش روزافزون تعداد مراجعات- که در کنار سایر فعّالیّت‌های ایشان نظیر مطالعه و تدریس و تألیف، امری فرعی محسوب می‌شود- این امکان را سلب نمود؛لذاخدمت استخاره صرفًا به پاسخ تلفنی توسّط دیگران، منتهی شد که بحمدالله تا امروز نیز ادامه دارد.

عزمِ ایشان برای حلّ و فصل مشکلات مردم،به تدریج موجب تأسیسِ دفتری مستقل گردید و امکانات متعدّد مادی و غیر آن برای این موضوع اختصاص یافت به نحوی که از سال 1372تا به حال تعدادی از طلّاب و فضلای حوزه و دانشجویانِ مرتبط با جلسات قرآنی حضرت استاد،به تماس‌های تلفنی مراجعین محترم پاسخ می‌دهند و تفاسیر آیات قرآن مجید را در قالب پاسخ استخاره برای مردم قرائت می‌کنند.

به تدریج و در پاسخ به نیاز گستردۀ مراجعین،خطوط تلفن و ساعات کاری دفتر طی مراحل ذیل ایجاد شده و افزایش یافت:

  • از سال 1372: شروع به کاردفتر با یک خط تلفن، هر روز از ساعت 8 تا 12 و 15 تا 20
  • از سال 1373:با یک خط تلفن، هر روز از ساعت 7 تا 22
  • از سال 1380: با 3 خط تلفن، هر روز از ساعت 7 تا 22
  • از سال 1381: با 5 خط تلفن داخلی و یک خط برای خارج از کشور، هر روز از ساعت 7 تا 22
  • از سال 1385:با 12 خط تلفن داخلی و یک خط برای خارج از کشور، هر روز از ساعت 7 تا 22
  • از اواخر سال 1386:ایجاد خطوط مکانیزه جهت تسهیل ارتباط با دفتر بنا به تقاضای زیاد مراجعین و پیشنهاد شرکت مخابرات
  • از سال 1387: با 70 خط به صورت تمام وقت
  • از سال 1391: با 132 خط به صورت تمام وقت

به دلیل کثرت تماس‌ها، در نیمۀ اوّل دهۀ 80 پاسخگویی، توسّط خطوط معمولی تقریبًا غیر ممکن شد، چرا که علاوه بر اتلاف وقتِ مردم برای تماس با دفتر، اشکالات زیادی نیز برای شبکۀ مخابرات پیش می‌آمد تا جایی که در چند نوبت منجر به قطع خطوط و خرابی آنها شده بود.از اواخر سال 1381 اشکالات مخابراتی بیشتر شد تا اینکه در سال 1384از سوی مسئولین مخابرات،استفاده از خطوط هوشمند همراه با تغییرکلّ سیستم،به عنوان تنها راه ممکن برای برقراری ارتباط پیشنهادگردید.هر چند إعمالِ این پیشنهاد از سال 1386سؤالات و شبهاتی به وجود آورد و البتّه بر حجم مراجعات نیز بسیار افزود، ولی تا حدّی موجب تسهیل تماس با دفتر شد. در بخش «پاسخ سؤالات متداول» به شبهاتی مثل کامپیوتری بودن استخاره‌ها و عدم امکان اتّکاء به آن و ..... پرداخته شده است که انشاءالله مراجعه خواهید فرمود.

بعد از این مرور کوتاه بر تأسیس و فعّالیّت‌های دفتر استخارۀ حضرت آیة الله جعفری‌تبار، در ادامه، به دو مسئلۀ دیگر اشاره می‌شود که بنظر می‌رسد دانستن آنها آشنایی بهتری را با این دفتر حاصل می‌نماید.

نخست اینکه افراد مختلفی از ایران و نقاط دیگر جهان با دفتر تماس می‌گیرند و در مواجهه با نکات دقیق و شگفت‌انگیزموجود در متن استخاره‌ها، دیدگاه‌های خود را ابراز می‌کنند که غالبًا حاوی تشکّر و قدردانی از این خدمت معنوی است و مفید و مصیب بودن پاسخ‌ها را گواهی می‌دهد؛امّا در این بین بعضًاافرادی به زعم خود به مبالغه و اغراق پرداخته ومتأسّفانه تفسیر ناب آیات قرآن را که مبتنی بر انسانیّت و حرّیّت و برگرفته از تعلیمات و معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم است در ردیف خرافاتی همچون طالع‌بینی و فال و سحر و جادو و ارتباط با عوالمی موهوم تنزّل می‌دهند!

حضرت آیة الله جعفری‌تبار علاوه بر نفی این مسائل، در درس‌ها و سخنرانی‌ها و مکتوبات متعدّد به خطری که اینگونه طرز فکرها برای رشد و تعالی مادّی و معنوی جامعه دارد تأکید نموده‌اند. یکی از این مسائل، تصوّرِ«غیب‌گویی»است که دربابآن چنین مرقوم فرموده‌اند:

«بسیاری افراد، خیال می‌کنند که من، با گرفتنِ استخارۀ هر کس، نیّتش را نیز می‌فهمم (یعنی مثلًا می‌دانم برای چه موضوعی استخاره گرفته‌اند!!)؛ در صورتی که من خودم می‌دانم و چندین بار نیز گفته‌ام و در اینجا هم می‌نویسم که: به هیچ وجه چنین نیست و حتّی یک مورد هم نبوده است که من بدانم موضوع استخاره چه بوده؟ (به غیر از مواردی که خودِ فرد، قبل از استخاره و یا بعد از آن، موضوعِ استخاره را به من گفته است). فقط در مواردی خیلی معدود و محدود است که ناخواسته، حدس و احتمالی در ذهنم می‌آید – و البتّه غالبِ این موارد نیز، بعدًا که علم به موضوع پیدا کرده‌ام، درست از آب درآمده است-.»

1376/06/04

 

مسئلۀ دیگر پیشنهاد کمک‌های نقدی و غیرنقدی است که بعضًا پس از دریافت پاسخ استخاره‌ها و به نیّت سهیم شدن در این خدمت ارزشمند و بی‌شائبۀ فرهنگی از سوی ارباب رجوع مطرح می‌شود. در همۀ مواردی که اعضای دفتر، این مطلب را به استحضار معظّمٌ‌له می‌رساندند،ایشان می‌فرمودند:«در پاسخ عزیزانی که قصد کمک دارند بگویید همین که دعا بفرمایید کافی است».امّااصرار بعضی از مراجعین در جهت سهیم شدن در تکلیفِ الهیِ ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت سلام الله علیهم موجب شد تا حضرت استادمتنی در این خصوص مرقوم فرمایند که بدین قرار است:

بسمه تعالی

چون مکرّرًا از این حقیر و از عزیزانِ پاسخگوی استخاره‌ها، حضراتِ ارباب رجوع، سؤال و استفسارهایی دربارۀ اصل و فرع إرائۀ مبالغی شده است، تقاضا می‌شود که: اوّلا کسانی که تصوّر می‌فرمایند که به عنوانِ حقّ الزحمۀ استخاره‌ها لازم یا بهتر است که مبلغی را إهداء فرمایند، چنین تصوّری نفرمایند.

بنده کارِ استخاره را از این جهت که خدمتی به مردم بوده و إنشاءالله کارهایشان مطابق با مصلحت إلهی حلّ و فصل می‌گردد، بر خود لازم می‌دانم و نصیحت و وصیّتِ اکید مرحومِ پدر بزرگوارم قدّسسرّه نیز همین بوده است.

ثانیًا اگر کسی بنا به هر دلیلی مایل به إهداء مبالغی باشد، لطف نموده و هرگونه مبلغی را که خود آن فرد صلاح می‌داند، به شمارۀ حساب ذیل واریز نموده و در صورتِ امکان، فیشِ آنرا نیز به آدرسِ مؤسّسۀ فرهنگی هنریِ فرهنگ منهاج إرسال فرمایند. این مبالغ، زیر نظرِ بنده، تمامًا به مصرف امور فرهنگی و خیریّه و در جهتِ رضای خداوند سبحان و معصومین اطهار علیهم السّلام می‌رسد.

بعد از من نیز انشاءالله با تمهیداتی که اندیشیده‌ام، خدمتِ استخاره گرفتن را عزیزانی که واجدِ صفای باطن بوده و تعالیم لازمه را دیده‌اند، ادامه خواهند داد. امید است خدای بزرگ، دستِ عنایت و خشنودیِ حضرتش را بر سرِ ما بندگانش دائمًا مقرّر و مستدام فرماید، بحقّ محمّدٍ و آله الأطهار علیهم الصلاة و السّلام.

مجید جعفری‌تبار

1380/10/02

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ؛ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؛ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَاد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی